andraskärm

smart mobil eller liknande som man an­vänder samtidigt som man tittar på en första­skärm. Första­skärmen är vanligt­vis en tv. Första­skärmen visar ett tv-program som tittaren ser på, sam­tidigt som tittaren kommenterar eller söker efter extra­information på andra­skärmen. – På engelska: second screen.

Dagens ord: 2013-01-01