anslutbarhet

(connectivity) – möjlighet att ansluta en dator, en mobil­telefon eller ett program till ett nätverk, en tjänst eller ett program. Kallas på svenska också för konnektivitet. – Se också Datatermgruppen (länk).

[datakommunikation] [ändrad 9 november 2019]