antipattern

antimönster – vanligt förekommande men ineffektiv lösning på ett pro­blem. Antimönster har blivit ett undersökningsfält inom system­utveck­ling: vilka lösningar är det som verkar bra, trots att de inte fungerar, och vad beror det på?

[fel] [systemutveckling] [ändrad 23 augusti 2020]