antistalking

omvänd stalkning: att ta reda på så mycket som möjligt om en persons vanor, till exempel resväg till arbetet, för att kunna undvika honom eller henne. – Försvenskat: antistalkning.

[kartläggning] [kuriosa] [2 juli 2017]

Dagens ord: 2018-05-01