användningsfall

(use case) – i systemutveckling: inventering av de behov och krav som olika användare – kunder, opera­törer, reparatörer, andra anslutna apparater och maskiner – ställer på ett system. Det är den första fasen i systemutveckling enligt ett synsätt som lanserades av Ivar Jacobson i hans Objectory-metod, och som har anammats i objekt­orienterad systemutveckling, till exempel i UML. Det är en form av kravfångst. – Se videon Use case 2.0. – 2011 kom Ivar Jacobsons bok Use-case 2.0, som kan laddas ner här. Mer på Ivar Jacobsons webbsidor. – Språkligt: Ob­servera att användnings­fall är originaltermen. Use case är den engelska över­­­sättning som Ivar Jacobson själv använder. – Jämför med användarberättelse.

[systemutveckling] [ändrad 28 maj 2020]

Dagens ord: 2012-09-01