Åp-höjd

i typografi: det lodräta avståndet från toppen av ringen över Å till nederst på p i en stil. I svensk typo­grafi är det måttet på tecken­­storlek. Man talar också om Xp-höjd, men för svensk text passar Åp-höjd bättre, efter­­som ett Å är lite högre än ett X. – Mer typografi.