Åp-höjd

i typografi: det lodräta avståndet från toppen av ringen över Å till längst ner på p i en stil. – I svensk typografi är det måttet på tecken­­storlek. Måttet behövs för att man ska kunna fastställa minsta möjliga värdet på radavstånd – om radavståndet är mindre än Åp‑höjden kan det nämligen hända att nedstaplar och uppstaplar går i varandra. Man talar också om Xp‑höjd, men för svensk text passar Åp‑höjd bättre, efter­­som ett Å är lite högre än ett X.

[typografi] [ändrad 26 juli 2020]

Dagens ord: 2020-07-27