API sprawl

API-spret, gränssnittsspret – det att en organisation har för många programmeringsgränssnitt (API:er). – Olika avdelningar och team i organisationen utvecklar egna API:er till tjänster i it-systemet. Ingen har överblick över organisationens alla API:er och en del överlappar. Användning av flera olika molntjänster (cloud sprawl) krånglar till det ytterligare. Det kan också finnas API:er som ingen längre använder (zombie APIs).

[api] [23 mars 2023]