append

lägga till, ofta: lägga till allra sist (utan att ändra eller ta bort det som kommer före). – Append-only – om data­lag­ring: enbart tilläggande, enbart tillägg – om att man bara kan lägga till information, men inte ta bort eller ändra något som redan har lagrats. Strykningar och ändringar måste alltså göras indirekt: man kan skriva att en viss tidigare lagrad uppgift är fel och ska ändras, eller ignoreras, men uppgiften står kvar ändå utan ändringar.

[data] [ändrad 18 maj 2018]