enbart tilläggande

(append-only) – om databaser och distribuerade liggare: som endast tillåter att man lägger till information, inte att man ändrar eller tar bort något. Tilläggen läggs sist. – Append-only database – enbart tilläggande databas. – Ett skäl att ha enbart tilläggande databaser är att de innehåller hela sin historia. Det kan också spara tid att det inte görs strykningar och ändringar. Å andra sidan måste databashanteraren ha rutiner för att undvika att jobba med inaktuella data, ”stale data”, (utom där det är påkallat), och inaktuella data kan snabbt växa till att bli huvuddelen av databasen. Det förekommer därför att man genererar en sekundär databas där inaktuella data är utrensade.

[blockkedjor] [databaser] [ändrad 2 augusti 2021]

Dagens ord: 2021-08-05