enbart tilläggande

(append-only) – om databaser och distribuerade liggare: som endast tillåter att man lägger till information, inte att man ändrar eller tar bort något. Tilläggen läggs sist. – Append-only database – enbart tilläggande databas.

[blockkedjor] [databaser] [ändrad 18 maj 2018]