Apple SIM

det icke operatörs­bundna SIM‑kort som infördes med Apples iPad Air 2. – Apple SIM är inte knutet till någon be­stämd operatör, utan an­vändaren kan välja mellan flera operatörer. För an­vändaren ger det möjligt att välja det för­mån­ligaste er­bjudandet bland flera, men det gör också att hon kan byta operatör utan att behöva flytta den personliga in­formation som hon har lagrat på kortet. – När iPad Air 2 pre­senterades i oktober 2014 nämndes inget om Apple SIM. Det antas ha berott på att de operatörer som Apple sam­arbetar med, och som säljer operatörs­bundna iPad till kraftigt ner­satt pris, inte var roade. – Se Apples webb­sidor. – Läs också om standarden eSIM, som bland andra Apple stöder.

[mobilt] [ändrad 6 november 2018]