arbitrering

i datorteknik: den process som avgör vilken funktion i datorn som ska ha tillgång till bussen. – På engelska: arbitration.

[programkörning] [ändrad 6 januari 2020]