argc

i programmering: kort för argument count – antal argument som ingår i en instruktion. Själva instruktionen räknas också som ett argument, så antalet är alltid minst ett. Med argc anges hur många argument det ska vara, instruktionen argv räknar upp argumenten, en i taget. – Mer på denna länk

[programmering] [17 december 2018]