argv

i programmering: kort för argument vector – argumentvektor; även: argumentnummer – beteckning på ett numrerat argument, ofta ett av flera, som ingår i en instruktion. Själva instruktionen räknas också som ett argument, men den betecknas med nummer noll, så det första argumentet får nummer ett, och så vidare. – Instruktionen argc anger hur många argument det ska vara, argv räknar upp dem, en i taget. – Mer på denna länk. – Se också vektor.

[programmering] [ändrad 5 juli 2019]