Ask Delphi

ett experimentellt AI-program som gör bedömningar i moraliska frågor på nätet. – Ask Delphi, som lanserades i oktober 2021, är ett försök att lära artificiell intelligens att efterlikna människors moraliska bedömningar, alltså om handlingar är rätt eller fel. Besökare på Ask Delphis webbplats kan ställa frågor till Ask Delphi och får då ett kort svar: ”It’s right”, ”It’s wrong”, ”It’s bad”. De kan sedan ange om de håller med. – Delphi syftar på oraklet i Delfi i antikens Grekland – se Wikipedia. – Se delphi.allenai.org.

[artificiell intelligens] [2 november 2021]

Dagens ord: 2021-12-01