asynkron

inte synkron; inte bundet i tiden till en central klocka, till andra pro­cesser eller till på för­hand be­stämda tid­punkter eller tids­mellan­rum. – Asynkron data­kommunikation kan på­börjas och av­slutas när som helst utan samordning med mot­parten. Början och slut markeras av sär­skilda signaler. Inom data­över­föring är ATM ett exempel på ett asynkront system. – I asynkrona pro­cessorer arbetar de olika delarna av pro­cessorn utan att följa pro­cessorns klocka. Det gör att de olika pro­cesserna kan av­slutas snabbare, men det gör sam­ordning svårare. – Asynkrona processer i en dator är sådana som pågår oberoende av andra program, till exempel en ut­skrift ”i bakgrunden”. – På engelska: asynchronous, som substantiv: asynchrony.

[datakommunikation] [processorer] [ändrad 16 oktober 2018]