synkron

styrd av samma klocka. – Synkrona processer, till exempel synkron dataöverföring, styrs av en gemensam klocka eller genom att båda parter inväntar på förhand överenskomna händelser. De flesta datorprocessorer är synkrona, det vill säga att komponenterna i processorn arbetar i takt med processorns klocka. Detta underlättar samordningen av processorns arbete, men kan vara ineffektivt, eftersom de snabba delarna av processorn ägnar en stor del av sin tid åt att vänta på klockan. I snabba processorer med invecklad kretsdragning är det dessutom fysiskt omöjligt att ge alla komponenter exakt samma tid, eftersom impulsen från klockan behöver olika lång tid för att nå olika delar av processorn. Det kommer därför allt fler asynkrona processorer. – När det gäller datakommunikation har synkron kommunikation länge varit omodernt, men det börjar bli intressant för direktsändning av digitalt ljud och video över internet. – Skillnaden mellan orden synkron och synkroniserad är att synkron betyder att två händelseförlopp följer samma klocka, medan synkroniserad betyder att två klockor är inställda så att de visar samma tid.

[datakommunikation] [datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 14 november 2018]