Atlas of surveillance

ett projekt för kartläggning av de tekniska system som amerikanska myndigheter använder för övervakning. – Atlas of surveillance drivs av Electronic frontier foundation (EFF) i samarbete med journalistutbildningen på University of Nevada (unr.edu). Projektet inleddes 2019 och är inledningsvis inriktat på den övervakning som sker vid USA:s gräns mot Mexiko. – Se EFF:s webbsidor.

[övervakning] [ändrad 22 januari 2023]

Dagens ord: 2019-10-01