Atlas

en robot från Boston Dynamics. – Atlas är människo­liknande (humanoid): den går på två ben, har huvud och armar och är 188 centi­meter lång. – Atlas har ut­veck­lats för att användas i sådant räddnings­arbete som är risk­a­belt för män­ni­skor. Fördelen med att göra roboten människo­lik är att den kan använda existe­rande ut­rust­ning avsedd för människor. Atlas deltog i en tävling för sådana robotar sommaren 2015, anordnad av amerikanska krigs­maktens forsknings­institut DARPA, se denna länk. – Se Boston Dynamics webb­sidor (länk).

[androider och humanoider] [ändrad 12 december 2020]