ATO

förkortning för account takeover – kapning av bankkonto. (Förkortningen ATO har flera andra betydelser.)

[it-säkerhet] [ändrad 20 januari 2016]