audiovisuell

förkortat AV – föråldrad beteckning på information i form av ljud och bild, vanligen rörliga bilder. – Se också multimedier.

[ljud och bild] [ändrad 12 november 2019]