automatic repeat request

(ARQ) – felhanteringsmetod i dataöverföring: med­delanden som inte har kommit fram, eller som innehåller fel (skada), skickas om. Ofta sker detta automatiskt genom att mot­tagarens ut­rustning måste kvittera mot­tagandet inom en viss tid. Sker inte detta skickas med­delandet en gång till. Om mottagarens ut­rustning tar emot med­delandet, men upp­täcker fel, skickar den ingen kvittens, vilket leder till omsändning. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 21 mars 2018]