kvittens

i datakommunikation: signal från dator till dator om att ett meddelande (ett paket) har kommit fram och är oskadat. Kallas också för kvittering. – På engelska: acknowledgement, ack. – En kvittens kan också vara ett skriftligt kvitto på betalning eller mottagande.

[datakommunikation] [ändrad 18 december 2018]