AVA

ett verktyg för test av ett företags mot­stånds­kraft mot social manipulering. (Alltså försök att få an­ställda att röja hem­lig­heter, som lösen­ord, genom be­dräg­ligt be­te­ende, på engelska social engineering.) AVA ut­sätter an­ställda för fingerade försök till social manipulering. – AVA har ut­veck­lats av den nyazee­ländska säkerhets­experten Laura Bell, grundare av före­taget Safestack (safestack.io). – Se avasecure.com (nere sedan augusti 2018) och se denna dokumentation.

[social manipulering] [testning] [ändrad 9 juni 2020]