spin-merge

spinoff + merger – avknoppning och sammanslagning – en manöver där ett företag först avknoppar en verksamhet – alltså lägger den i ett nystartat aktiebolag – för att sedan slå samman det nystartade företaget med ett annat företag. Om detta kan göras så att det nystartade företaget räknas som köpare av det andra företaget kan manövern vara skattebefriad i USA (se Wikipedia). – Även: spinmerge.

[företag och ekonomi] [22 november 2018]