avstavningsbindestreck

bindestreck som sätts in i ett ord som man behöver dela upp på två rader. – Avstav­nings­binde­streck används bara när det behövs av utrymmesskäl. Bindestrecket är alltså inte en del av det ord som det står i. Avstavningsbindestreck kallas också för avstavningsdivis (se divis). – En del ord, ofta namn, har däremot alltid binde­streck (fast bindestreck), även när de inte bryts på två rader, till exempel pH‑värde och Dala‑Järna.

[tecken] [ändrad 21 juni 2022]