banner blindness

banderollblindhet, bannerblindhet – det att besökare på webbsidor inte uppfattar reklamen på sidorna. Det är som om reklamen inte fanns för dem. Studier med blickspårning visar att en stor del av besökarna inte riktar blicken mot annonserna tillräckligt länge för att de ska uppfatta vad som står i dem. Det gäller i synnerhet för sådana webbannonser som har formen av banderoller (banners).

[webbreklam] [26 april 2018]

Dagens ord: 2019-07-02