blickspårning

(eye-tracking) – mätning av vad människor tittar på. Görs genom att ögonens rörelser filmas med video­kamera när för­söks­personen tittar på en bild­skärm. Systemet ställs först in genom att ögonens positioner registreras när försöks­personen tittar på förut­bestämda punkter på bild­skärmen. Ett dator­program kan sedan knyta ögon­rörelser till små delar av bild­skärmen. – Blick­spårning används i psyko­logisk forskning, inom an­vänd­barhets­studier för test av an­vändar­gräns­snitt, inom marknads­föring för test av reklam samt av rörelse­hindrade i stället för mus och tangent­bord. I mitten av 2010-talet har det också kommit för vanliga datorer. – Jämför med blick­beteende och blick­styrning, som innebär att man styr datorn med blicken i stället för med fingrar och mus.

– Överkurs: Det har visat sig att ögat bara uppfattar en liten del av bild­skärmen (eller något annat som man tittar på) åt gången. Helhetsbilden uppkommer därför att blicken hela tiden flackar över bildskärmen, även när man tror att man har blicken fäst på en punkt. Rörelserna sker på bråkdelar av sekunder.)