base transceiver station

(BTS) – basstation för mobil­tele­foni.

[mobilt] [ändrad 29 maj 2020]