datorbedrägeri

bedrägeri som sker genom att bedragaren lämnar felaktiga, ofullständiga eller vilse­led­ande uppgifter till ett it‑system eller manipu­lerar ett datorprogram. – Med bedräg­eri menas att gärningspersonen vilseleder någon så att denna förlorar pengar eller andra till­gångar och brottslingen vinner. Lagen gäller inte bara när gärningspersonen manipulerar typiska datorer, utan också uttagsautomater, kredit­korts­läsare och annat som ingår i it‑system. – Brottet definieras i brottsbalkens kapi­tel 9, paragraf 1, andra stycket, se här. (Det kallas inte för datorbedrägeri i lagtexten, men det är den vanliga benämningen.) Lagen har gällt sedan 1986. – På engelska: computer fraud. – Datorbedräg­eri och dataintrång är de två specifikt it‑relaterade brotten i svensk lag.

[lagar] [ändrad 12 december 2019]

Dagens ord: 2015-12-28