datorbedrägeri

(computer fraud) – bedrägeri som förut­sätter att bedragaren lämnar felaktiga, ofullständ­iga eller vilse­led­ande uppgifter till ett it-system eller manipu­lerar ett datorpro­gram. – Med bedräg­eri menas att brotts­lingen vilse­leder någon så att denna förlorar pengar eller andra till­gångar och brotts­lingen vinner. Lagen gäller inte bara när brotts­lingen manipu­lerar typiska datorer, utan också bankomater, kredit­korts­läsare och annat som ingår i it-system. – Brottet dator­bedräg­eri definieras i brotts­balkens kapi­tel 9, para­graf 1, andra stycket, se här. Lagen har gällt sedan 1986. – Dator­­bedräg­eri och datain­trång är de två specifikt it-rela­terade brotten i svensk lag.

Dagens ord: 2015-12-28