beslutsproblem

(decision problem) – i dator­veten­skap: ett be­räk­nings­pro­blem som ska besvaras med ja eller nej. Exempel: är 101367 ett primtal? – Jäm­för med optime­rings­pro­blem, som har många tänk­bara lös­ningar.

[datorvetenskap] [ändrad 1 november 2017]