optimeringsproblem

matematiskt problem där man söker den bästa lösningen av flera tänkbara på en uppgift där flera krav avvägs mot varandra. (Se optimering.) Man söker det lägsta eller högsta möjliga värdet (till exempel den kortaste vägen eller den högsta avkast­ningen) samtidigt som man måste ta hänsyn till restriktioner som utesluter en del tänkbara lösningar. – Jämför med beslutsproblem där lösningen på problemet är ja eller nej.

[matematik] [ändrad 4 februari 2018]