best effort

(efter) bästa förmåga; betingad tjänstekvalitet – vanlig beteckning på tjänstekvaliteten på inter­net i dess grund­­form. All trafik behandlas lika (se nätneu­tra­litet), och systemet gör sitt bästa för att leverera med­­de­landen så snabbt som möjligt men det ges inga garan­tier. – Alternativet kallas för quality of service, garan­terad tjänste­­kvalitet, där an­­vändaren, vanligen mot be­­talning, garan­teras en viss ka­pa­ci­tet och kvalitet.

[internet] [ändrad 3 september 2018]