best effort

(efter) bästa förmåga; betingad tjänstekvalitet – vanlig beteckning på tjänstekvaliteten på inter­net i dess grundform. All trafik behandlas lika (se nätneutralitet), och systemet gör sitt bästa för att leverera meddelanden så snabbt som möjligt men det ges inga garan­tier. – Alternativet kallas för quality of service, garanterad tjänstekvalitet, där an­­vändaren, vanligen mot betalning, garanteras en viss ka­pa­ci­tet och kvalitet.

[internet] [ändrad 3 september 2018]