beställargranskning

(user acceptance testing, UAT) – testning av att ett program eller system som är klart för leverans uppfyller de överens­komna kraven.

[systemutveckling] [testning] [ändrad 10 september 2019]