betalningsattack

inbetalning av ett stort antal små­belopp till en orga­nisa­tion i syfte att ställa till bes­vär. – Offrets kostnader för hantering av varje en­skild inbetalning blir nämligen högre än summan av in­be­talningarna. Dess­utom har mottagaren inte nöd­vändigt­vis rätt att be­hålla pengarna. – En betalningsattack drabbade i maj 2009 advokatbyrån Danowsky & Partners (numera Time Danowsky – timedanowsky.se). Det skedde efter uppmaning på webb­sidan Internetavgift, sedan dess ner­lagd (den nuvarande webbsidan med samma namn har en annan utgivare). Attacken var en hämnd för att advokatbyrån hade företrätt musik- och film­branschen i rätte­gången mot Pirate Bay. Domänen internetavgift.se ägdes av Gottfrid Svartholm Warg, med­grundare av Pirate Bay. Advokatbyrån polis­anmälde Internet­avgift och hävdade att uppmaningen var att be­trakta som ofredande. – I september 2017 angreps en planerad demonstration mot militärövningen Aurora 17 genom att ett antal personer skickade en krona vardera till arrangörerna med Swish; banken tog två kronor för varje transaktion. – Be­tal­ning­s­attack skrivs på engelska ibland som DDo$, vilket an­spelar på förkortningen DDoS för distribuerad överbelastnings­attack. DDo$ uttyds distributed denial of dollars.

[attacker] [betalningar] [ändrad 13 februari 2020]