betaltjänstlagen

lag om betaltjänster (2010:751) – svensk lag som reglerar bankers, kortföretags och andra betalningsförmedlares skyl­dig­­heter. – Lagen säger bland annat att be­talningar får ta högst en eller två bank­­dagar. Den förbjuder avgifter på be­­tal­ningar med kort, och reglerar an­svaret för transaktioner som inte full­följs. Kundens eget an­svar för ekonomiska förluster på grund av stöld av konto­kort eller lik­nande be­gränsas, men kunden är också enligt lagen skyldig att underrätta be­talnings­för­medlaren när hon upptäcker obehöriga be­­tal­ningar. – Lagen är den svenska tillämpningen av EU:s betaltjänst­direktiv som är till för att införa en­hetliga regler i Europa för betaltjänster. – Lag­­texten finns här.

[betalningar] [lagar] [ändrad 4 oktober 2018]