betalningsinitiering

tjänst som underlättar betalningar genom internet från kundens eget bankkonto. – Säljande företag som använder betalningsinitiering har en länk för det på sin webbplats. När kunden väljer det sättet att betala får kunden välja bank (eller annat betalningssätt, som Paypal). Då öppnas ett fönster från kundens egen bank. Kunden loggar in, betalningsuppgifterna fylls i automatiskt, och om allt stämmer kan kunden godkänna betalningen på vanligt sätt, till exempel med e-legitimation. – Det företag som tillhanda­håller tjänsten för betalningsinitiering hanterar inte pengarna som över­förs. – På engelska: payment initiation.

[betalningar] [ändrad 22 augusti 2019]

Dagens ord: 2016-07-02