Big blue

  1. – vanligt namn på IBM;
  2. – tidigare också: annat namn för Blockbuster, nerlagd amerikansk videouthyrare.

[företag] [nerlagt] [ändrad 28 mars 2017]