bit flip

det att en etta blir en nolla, eller omvänt. Uttrycket används om helomvändningar i åsikter och beteende. – Se också bit.

[jargong] [ändrad 17 september 2020]