bitnik

datatermen bit plus beatnik. Används ibland om personer som inte har egen dator, utan som hyr datorer på kaféer. (Då kan bit också syfta på småmynt.)

[it-folkgrupper] [ändrad 15 mars 2020]