blädderbok

(flipping book) – på internet: webbaserad tid­skrift, bok eller album med simu­le­rad blädd­ring. En animerad effekt gör att det ser ut som om man vänder blad när man byter sida. – Annars är en blädderbok en barnbok med mest bilder.

[bokutgivning] [ändrad 6 mars 2018]