bländare

(aperture) – på kameror: den ställbara öppning som avgör hur mycket ljus som når bildsensorn (eller filmen) per tidsenhet. – Bländare finns både på digitalkameror och på äldre kameror för film. Mycket enkla kameror har fast bländare: det går alltså inte att ändra bländaröppningens storlek. – Bländarens inställning anges i förhållande till objektivets brännvidd enligt mönstret f/8 eller f:8. Det betyder att diametern på öppningen som släpper in ljus är lika med objektivets brännvidd (f) i millimeter, delad med, i detta fall, 8. För ett 50-millimeters objektiv motsvarar alltså f/8 en bländaröppning med lite mer än sex millimeters diameter (50/8=6,25). Men för ett 80-millimetersobjektiv motsvarar f/8 alltså en diameter på tio millimeter (80/8=10). Poängen med detta är att samma bländarinställning alltid ger samma ljusmängd, mätt på sensorplattan. – Ofta utelämnar man f/ eller f: och anger bara siffran. I korrekt terminologi är detta bländartalet. Bländaren f/8 är alltså samma sak som bländartalet 8. – Bländare finns enligt praxis i en serie där varje bländare är (ungefär) dubbelt så stor som den föregående. Alltså f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16… Serien bygger på att bländaröppningens storlek är proportionell mot kvadraten på diametern. – Ju större bländaröppning, till exempel f/2, desto mer ljus. Det kan därför verka självklart att använda så stor bländaröppning som möjligt. Men det är inte alltid lämpligt, eftersom skärpedjupet står i omvänd proportion till bländaröppningens storlek. Med bländare f/2 (bländartal 2) är det alltså hög risk för oskärpa, medan det är lätt att få en skarp bild med bländare f/8.

[kameror] [ändrad 6 maj 2021]