blockkrypto

kryptering av med­delande som delas in i flera lika stora avsnitt (block) som krypteras och sänds oberoende av varandra. De kan också dekrypteras oberoende av varandra och i val­fri ordning. För att göra blocken lika stora fyller man vid behov på med utfyllnadstecken. – På engelska: block cipher.

[kryptering] [ändrad 11 oktober 2018]