blockkrypto

kryptering av med­delande som delas in i flera lika stora avsnitt (block) som krypteras och sänds obe­roende av varandra. De kan dekrypteras obe­roende av var­andra och i val­fri ordning. För att göra blocken lika stora fyller man vid behov på med ut­fyllnads­tecken. – På engelska: block cipher.

[kryptering] [ändrad 11 oktober 2018]