Blocks

en modulär smart klocka, nerlagd 2019. – Blocks var under utveckling i flera år och visades upp i början av 2018, då den också skulle finnas att köpa. Men 2019 blev det klart att projektet har lagts ner. – Blocks hade en kärna med pro­cessor, rörels‑­sensor och Bluetooth. Andra delar, inklusive urtavlan, skulle enkelt kunna bytas ut. Fri­stå­ende till­verkare skulle kunna utveckla och sälja kom­po­nenter. – Se chooseblocks.com (nere sedan juli 2019).

[nerlagt] [smarta klockor] [ändrad 13 februari 2020]

Dagens ord: 2015-07-02