blogject

an object that blogs – ett föremål som bloggar om sig själv. Före­målet har pro­gram­me­rats att regel­bundet lägga upp in­for­ma­tion om var det finns, vart det är på väg, vad som finns i om­giv­ningen, tem­pe­ratur och annat som kan upp­fattas auto­ma­tiskt. (Om före­målet i stället tweetar kallas det för tweetject.) – Läs också om spime.

[bloggar] [ändrad 20 juli 2020]