bluesnarfing

att stjäla adresslista och kalender och eventuellt annan information från någon annans mobiltelefon med hjälp av bluetooth.