bluesnarfing

stöld av adresslista och kalender och eventuellt annan information från någon annans mobiltelefon med hjälp av Bluetooth.

[it-säkerhet] [trådlöst] [ändrad 21 maj 2019]