Bluetooth Smart

tidigare märkning av utrustning som använder Bluetooth low energy. När märk­ning­en infördes 2013 var Bluetooth low energy i praktiken samma sak som version 4 av Bluetooth. Varumärket Bluetooth Smart avvecklades i mars 2016.

[nerlagt] [trådlöst] [ändrad 4 juni 2017]