bmps

bitmeter per sekund – mått på dataöverföringskapacitet med hänsyn tagen till distansen. 56 kilobit per sekund över tio kilometer är alltså 56000 × 10 000=560 miljoner bmps eller 560 megabmps.

[datakommunikation] [förkortningar på B] [måttenheter] [ändrad 5 april 2017]