border point detection

(bpd) – i matematik och dataanalys: gränspunktsupptäckt, gräns­punkts­detek­tion – metod för att finna de punkter som markerar den yttre gränsen för en datamängd när datamängden representeras av en punktmängd (ett ”moln” av punkter) i två eller flera dimensioner. – Jämför med kant­upp­täckt (edge detection).