border point detection

(BPD) – i matematik och dataanalys: gränspunktsupptäckt, gränspunktsdetektion – metod för att finna de punkter som markerar den yttre gränsen för en datamängd när datamängden representeras av en punktmängd (ett ”moln” av punkter) i två eller flera dimensioner. – Jämför med kantupptäckt (edge detection).

[data] [matematik] [ändrad 6 december 2019]