Braille and audio reading download

(BARD) – amerikansk tjänst som tillhandahåller tal­böcker och böcker i punkt­skrift (braille) åt personer som inte kan läsa tryckta böcker. Tjänsten är till­gänglig för ameri­kanska med­borgare och personer bosatta i USA. – Se Library of congress: (länk).

[tillgängligt] [ändrad 29 januari 2019]