bransch

svenska bransch kan ofta över­sättas med engelska industry. – I branschenin the industry. Engelska branch mot­svarar svenska dotter­bolag eller division. Och svenska industri blir ofta manu­facturing på engelska. – Stavning: Svenska bransch stavas, som synes, med sch.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 13 november 2014]